Európska komisia vydala list, ktorým informuje všetky zúčastnené strany

17.10.2018 Brusel

Európska komisia informuje prostredníctvom listu (nájdete nižšie), v ktorom sa zdôrazňujú právne záväzky, ktoré sa budú uplatňovať od 9. februára na všetky zúčastnené strany, ktoré sú zapojené do prípravy a implementácie smernice EÚ (FMD). Komisia dáva jasné stanovisko: "Je dôležité, aby všetky zainteresované strany konali ihneď, aby zabezpečili súlad s novými pravidlami, pokiaľˇ je ešte dostatok času na prípravu."

List nájdete v prílohe nižšie v AJ a SK verzii.