Informácie

V tejto časti stránky nájdete dokumenty a informácie, ktoré majú všeobecný charakter a týkajú sa projektu ako celku.
Ale aj dokumenty a informácie určené zainteresovaným stranám vrámci projektu verifikácie liečivého prípravku.