Krajiny Vyšehradskej skupiny + Chorvátsko a Slovinsko: Medicines Verification Business Forum

Záhreb 15.11.2018

 

Výkonný riaditeľ SOOL Ing. Roman Guba sa zúčastnil na podujatí Vyšehrádskej skupiny a hlavnou témou bolo overovanie pravosti liekov v EÚ. Podujatie bolo organizované pri príležitosti slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny.

 

Hlavnými témami podujatia boli ochrana proti vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca (ochrana a zvyšovanie bezpečnosti pacientov) súčasnou otázkou komplexného zavedenia nového systému EÚ na overovanie liekov (od 9. februára 2019).

 

Hlavným rečníkom podujatia bol pán Andreas M. WALTER, generálny riaditeľ Európskej organizácie pre kontrolu liekov (EMVO). EMVO je hlavnou organizáciou zodpovednou za zavedenie nového systému overovania pravosti liekov v EÚ. Ďalšími rečníkmi boli zástupcovia národných organizácií zodpovedných za implementáciu systému verifikácie liekov - Slovensko, Chorvátsko a Slovinsko.