Najčastejšie incidenty v systéme SK-NMVS

Bratislava 18.03.2019

Národný verifikačný systém je spustený už niekoľko týždňov a lekárne a distribútori ho využívajú vo veľkej miere (40 tisíc deaktivácii denne). Pri analýze systému a vzniknutých incidentov sme zistili v rámci celej Európy, že niektoré incidenty vznikajú v dôsledku zlého nastavenia hardvéru u koncových užívateľov.

Najčastejšie zistené problémy:

  • Dátum exspirácie v 2D kóde, ktorý obsahuje na konci deň 00. Je potrebné, aby dátum exspirácie bol poslaný presne, ako je zaznačený v 2D kóde. Stalo sa, že namiesto 00 softvér poslal exspiráciu na konci s 01. (Napr.: Exspirácia bola 210600, ale systém posielal 210601).
  • Veľké a malé písmena v šarži alebo v sériovom čísle. Je potrebné dodržiavať malé a veľké písmena, inak ide o úplne inú šaržu alebo sériové číslo. V šarži alebo v sériovom čísle môže byť použitá kombinácia veľkých a malých písmen. To znamená, že nie je možne nastaviť softvér iba na veľké alebo iba na malé písmo.
  • Prepínanie klávesnice US/SK. Systém zaznamenal, že softvér poslal vymenené písmena v šarži alebo sériovom čísle a boli zamenené písmena Y/Z. Je potrebné ošetriť softvérom (nastavením čítačky), aby sa nedal prepínať jazyk čítačky.

Tieto problémy sú potrebné riešiť hlavne na strane dodávateľa informačného systému.

Spoločnosť Solidsoft vydala dokument, ktorý popisuje najčastejšie problémy pri zlom nastavení hardvéru a ich možné riešenie. Dokument je iba v anglickom jazyku - Understanding Keyboard Emulation (pdf.)