Uskutočnila sa Konferencia SARAP

Bratislava 04.06.2019

 

Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie zorganizovala konferenciu na tému: Novinky z oblasti registrácie liekov v SR. Implementácia FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019. Na konferencii vystúpil Ing. Roman Guba z dvoma prezentáciami. Prvá bola zameraná na aktuálny stav celého systému a druhá na Incident manažment a riešenie vzniknutých incidentov v Slovenskom národnom registri.

 

Obe prezentácie si môžete stiahnuť nižšie.