Uskutočnilo sa prvé Informačné fórum pre koncových užívateľov

24.10.2018 Bratislava

V Bratislave sa uskutočnil prvý zo serie Informačných seminárov určené pre koncových užívateľov Slovenského verifikačného systému a to pre lekárnikov a distribútorov.

Na tomto podujatí sa mali možnosť oboznámiť s celým procesom verifikácie špecifického identifikátora, ako aj získať odpovede na otázky, ktoré mali na fungovanie tohto systému.

Prezentáciu z tohto informačného seminára nájde nižšie.

Ďalšie fóra pripravujeme v Banskej Bystrici a v Košiciach o termíne a mieste Vás budeme informovať prostredníctvom SĽeK-u a našej webovej stránky.