Veľkoobchodný distribútor

OZNAM 
19.11.2018
Registrácia pre distribútorov bola spustená, prístupové údaje na registráciu boli odoslané všetkym známym distribútorom.

Registrácia prebieha na portáli distributor.e-vuc.sk.

V prípade, že ste nedostali žiadne prístupové údaje, prosím kontaktujte nás na: pavol.ondrovic@sool.sk 

 

Čo je potrebné vykonať zo strany distribútorov?

- Synchronizovať sa s ich MAHmi
- Prispôsobiť svoje IT systémy pre manipuláciu so serializovanými výrobkami vrátane napojenia na SK NMVS interface
- Prispôsobiť svoje procesy na spravovanie produktov so serializovanými aj neserializovanými baleniami v prechodnom čase
- Byť pripravení na dodávky serializovaných balení produktov od všetkých MAHov
- Verifikovať dodané produkty a hlásiť zistené falzifikáty

 

INFORMÁCIA:  V prípade, že MAH alebo jeho zazmluvnený partner (tretia osoba) ma licenciu na distribúciu lieku na Slovenský trh, potom si môže zvoliť z dvoch možností:

1. Povinosti vyplývajúce s FMD bude plniť prostredníctvom svojho OBP (zvyčajne cez materskú spoločnosť);
2. Tieto povinnosti bude plniť prostredníctvom pripojenia sa na Sk-NMVS  (musí podstúpiť ten istý proces pripojenia, ako každý iný lokálny distribútor vrátane finančného krytia vývoja a nasadenia príslušného IT systému)
 


Distribučné prostredie - Scenáre